En els darrers dies s’han sentit notícies en relació a la derogació de l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball que es va confirmar a la reunió del Consell de Ministres d’ahir, i s’ha publicat al BOE d’avui mateix.

Què implica aquesta derogació?

Com sabeu, una modificació de l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors permetia l’acomiadament objectiu del personal “per faltes d’assistència al treball, encara que justificades però intermitents, que arribin al vint per cent de les jornades hàbils en dos mesos consecutius”. Aquest article queda derogat pel Reial Decret-llei  4/2020,  de  18  de  febrer,  pel  qual  es  deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establert a l’article 52.d) del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre”.

El que fa aquest Reial decret, per tant, és deixar sense efecte aquesta causa com a motiu d’un acomiadament

Quan entra en vigor?

Aquesta nova situació entra en vigor a partir del dia següent de la seva publicació en el BOE, i per tant demà 19 de febrer de 2020. Tot dir això, la nostra experiència ens diu que la seva aplicació pot crear algun conflicte. Encara que el govern no ha previst cap tipus de retroactivitat, sí que és cert que en altres situacions similars, els advocats defensors dels treballadors i treballadores han utilitzat aquest tipus de derogació per argumentar que no es pot aplicar un principi sancionador ja derogat, i que en cas de dubte s’apliqui el principi de dret “in dubio pro operario”, és a dir, que es doni la raó al treballador o treballadora si hi ha dubte.

Això podria provocar que en els següents mesos es produïssin sentències contradictòries que, probablement hauran d’acabar acalarant.se a instàncies jurídiques superiors.

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai