Respecte a l’Impost sobre Societats, només hi ha dos possibles règims fiscals per a les entitats no lucratives. El primer, regulat a la llei 49/2002, i al qual cal optar expressament, només és possible per a fundacions i a associacions declarades d’utilitat pública.

Si no formeu part d’aquest grup, automàticament esteu en el d’entitats parcialment exemptes.

La utilitat pública és un distintiu que s’aconsegueix després d’un llarg tràmit. Fa uns anys es feia al Ministeri de l’Interior del Govern espanyol. Actualment es fa al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. A més, genera una sèrie d’obligacions, per exemple, la rendició anual dels comptes.
En aquest enllaç es poden consultar les declaracions d’utilitat pública concedides des que ho tramita la Generalitat.
Actualment, i en el règim d’entitats parcialment exemptes, no s’ha de presentar declaració si es compleixen tres condicions:

  • No superar un import total d’ingressos de 75.000 €.
  • Que si s’obtenen ingressos no exempts, aquests no superin els 2.000 €.
  • I que, si s’obtenen ingressos no exempts per sota de 2.000 €, que aquests estiguin, a més, subjectes a retenció (per exemple, els interessos bancaris).

La Llei de l’IS diu que estan exempts tots els ingressos obtinguts relacionats amb l’activitat social de l’entitat, però sempre i quan no procedeixin de l’activitat econòmica, és a dir, que no s’hagin obtingut mitjançant la venda de béns o serveis.

A la pràctica, només compleixen aquesta condició tres tipus d’ingressos:

  • Quotes de socis i sòcies (que no d’usuaris de l’activitat, seria només la quota de afiliat a l’entitat).
  • Subvencions.
  • Donatius.

Si a la vostra entitat només hi ha aquests tipus d’ingressos, o teniu d’altres no exempts però subjectes a retenció (interessos bancaris, per exemple) que no arribin a 2.000 €, només hauríeu de presentar declaració si passeu de 75.000 € de ingressos totals.

Si cobreu per poder participar de les activitats que feu o els serveis que presteu, esteu fent activitat no exempta, i si factureu a empreses o a organismes per qualsevol motiu, també esteu fent activitat no exempta i haureu de presentar declaració.

Finalment, en cas de estar obligats a presentar declaració, també estareu obligats a portar una comptabilitat oficial, de doble partida. Per tant, ja no es podria utilitzar un Excel d’entrades i sortides per portar els comptes de l’entitat.

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som una entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa més de 45 anys a favor de l’educació i la felicitat dels nens i nenes, l’equitat, la inclusió social, la protecció de la naturalesa i el desenvolupament del Tercer Sector.

Suport Tercer Sector és el departament de Fundesplai dedicat a enfortir les entitats del Tercer Sector.