Les entitats tenen l’obligació de tenir contractades i donades d’alta a Seguretat Social a qualsevol persona que presti serveis per la mateixa i que rebi una contraprestació a canvi, excepte en el cas que aquestes persones hagin de ser enquadrades al règim de treballadors autònoms. Això implica que les entitats hauran de presentar i pagar les cotitzacions d’aquest personal a mes vençut, mitjançant el sistema SILTRA i l’enviament dels models RNT (Relació Nominal de Treballadors/es) i RLC (Rebut Liquidació de Cotització).

Respecte a Hisenda, les entitats estan obligades a retenir en les nòmines del personal aquelles quantitats establertes per la Llei d’IRPF (Llei 35/2006), així com les retingudes en factures de professionals o cursos. Aquestes quantitats hauran de ser ingressades a l’Agència Tributària, de forma trimestral, mitjançant la presentació del Model 111. A més, cada any, les entitat hauran de presentar el Model 190 amb el resum de quantitats retingudes a cada persona física.

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som una entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa més de 45 anys a favor de l’educació i la felicitat dels nens i nenes, l’equitat, la inclusió social, la protecció de la naturalesa i el desenvolupament del Tercer Sector.

Suport Tercer Sector és el departament de Fundesplai dedicat a enfortir les entitats del Tercer Sector.