Per canviar la denominació social d’una associació catalana, cal que aquesta decisió sigui aprovada en assemblea general de socis (cal convocar una assemblea que tingui com a punt de l’ordre del dia el modificar el nom de l’associació). Un cop celebrada aquesta assemblea i aprovat el canvi, cal comunicar el canvi de denominació al registre d’associacions (entenent que us trobeu inscrits al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya). Per a comunicar aquest canvi cal seguir el tràmit de ‘Modificació dels estatuts d’una Associació’. Trobareu informació ampliada sobre aquest tràmit al següent enllaç: http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Modificacio-dels-estatuts-duna-associacio?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
L’anterior és així per que el canvi de nom d’una entitat és en el fons una modificació de l’article 1 dels seus Estatuts, per tant, cal comunicar al registre que hem modificat els Estatuts i que aquesta modificació ha consistit en una alteració del redactat de l’article 1 dels estatuts en el sentit de modificar el nom de l’associació.
Aquest tràmit es pot fer tant presencialment a la seu del registre o telemàticament amb un certificat digital o DNI electrònic. I la documentació que cal aportar és la següent:
–     Sol·licitud degudament complimentada:  http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/sollicitud_ej.pdf
–     Certificat de l’acord de modificació d’estatuts: http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/cert_mod_est_assoc.pdf. Aquest certificat l’estén i signa el secretari de l’entitat i cal que també es signi a mode de vistiplau pel president.
–     Un exemplar de la versió actualitzada dels estatuts, signats pel secretari amb el vistiplau del president.
–     El justificant del pagament de la taxa si el tràmit és presencial. En cas de fer el tràmit telemàticament el pagament de la taxa es fa online amb targeta de crèdit. La taxa, tant telemàticament com presencialment, és de 32,80 euros.
També es pot utilitzar aquest tràmit per modificar el nom de l’entitat per a modificar de passada altres aspectes o articles dels Estatuts, sempre i quan aquestes modificacions s’hagin aprovat en la mateixa Assemblea General de socis.

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai