El Govern va anunciar el mes passat la possibilitat de sol·licitar un ajornament dels deutes tributaris (IVA, IRPF de treballadors/es, lloguers o interessos de préstecs, Impost sobre la Renda de No Residents i pagaments a compte de l’Impost de Societats). La mesura permetia a les entitats pagar els deutes amb 6 mesos de demora i sense costos extra per interessos durant els primers tres mesos, a l’empara de l’article 14 del RDL 7/2020.

Ara, aquest període lliure d’interessos s’ha ampliat dels tres als quatre mesos, tal com ho estableix el Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, de mesures complementàries en matèria agrària científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes del covid-19.

Així, les associacions i fundacions que van sol·licitar un ajornament en les declaracions d’impostos presentades el trimestre passat, no hauran de pagar interessos a Hisenda durant un mes més del que es va anunciar en un principi. Durant el cinquè i el sisè mes, hauran de pagar un 3,75% anual d’interessos.

Formular els comptes anuals a partir de l’1 de juny

D’altra banda, s’han fixat dates concretes per a les aprovacions dels comptes anuals a les entitats. S’estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris començarà a aplicar-se des de l’1 de juny del 2020 i no des de l’aixecament de l’estat d’alarma, que era el termini que havien fixat inicialment.

Aprovar els comptes dins dels 10 primers mesos de l’exercici

A més, es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des de la formulació, fet que suposa que les entitats disposaran abans d’uns comptes aprovats i dipositats al Registre Mercantil o a l’organisme oficial que els pertoqui (Protectorat, Registre del Departament de Justícia, Secretaria General d’Esports, Entitats Religioses, Registro Nacional de Asociaciones…). D’aquesta manera s’harmonitza el termini per a tots les societats, siguin o no cotitzades. D’aquesta manera, totes hauran de tenir els comptes aprovats dins dels 10 primers mesos de l’exercici.

Altres mesures que poden afectar associacions i fundacions

  • Durant el 2020 s'haurà de presentar una o dues declaracions de l'Impost de Societats. Podeu llegir més sobre aquest IS addicional aquí.
  • Torna a ser possible demanar la portabilitat d’una línia telefònica i s’obliga a les teleoperadores a ajornar i fraccionar, prèvia sol·licitud dels abonats, aquelles factures que no hagin estat abonades durant el període de l’estat d’alarma. Els fraccionaments seran de 6 mesos, llevat que s’acordi un període superior o inferior entre ambdues parts, sense interessos i sense garanties. Mentre duri l’ajornament i no estigui saldat el deute, si es demanés una portabilitat no es tindria dret de conservar el número de telèfon.
  • Atorgament de permís de treball i residència per dos anys a joves ex-tutelats/des de 18 a 21 anys que prestin serveis de treball a explotacions agràries. Es poden consultar les condicions específiques i el procediment de sol·licitud a la Disposició Addicional segona del Decret.

Ja que estàs per aquí....

En la situació actual, els infants i joves necessiten, més que mai, activitats de lleure educatiu amb els amics i amigues i a la natura.

A Fundesplai tenim la determinació de donar l'oportunitat a totes les nenes i nens de Catalunya de poder gaudir del lleure educatiu de qualitat a través del temps educatiu del migdia, les activitats extraescolars, les activitats als esplais, les excursions a la natura, les colònies escolars, els caps de setmana en família...

Ajuda'ns a fer-ho possible!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai