Les associacions que aconsegueixen la declaració d’utilitat pública (DUP) gaudeixen de beneficis fiscals, econòmics, administratius i processals. Fer-se amb aquesta menció, però, no és fàcil. El tràmit per sol·licitar-ho és llarg i comporta una feina extra per als membres de les associacions. Els esforços valen la pena si finalment l’administració pública que avalua les sol·licituds acaba aprovant la petició.

Avantatges per a les associacions

La declaració d’utilitat pública reconeix que una associació treballa amb la finalitat d’assolir un interès general. Aquest reconeixement comporta una sèrie de drets i obligacions. Moltes associacions demanen la DUP per beneficiar-se d’exempcions i beneficis fiscals regulats principalment a la llei 49/2002.

També es poden beneficiar de subvencions que només s’adrecen a entitats DUP i de licitacions que contemplen com a requisit de participació la declaració d’utilitat pública.

A més, el títol “declarada d’utilitat pública” es pot utilitzar en tota classe de documents a continuació de la denominació de l’entitat. Aquesta qualificació dona estabilitat a l’entitat i garanteix una major transparència. En conseqüència, dona una imatge d’entitat consolidada i forta.

Un altre dels avantatges de les entitats DUP és que compten amb assistència jurídica gratuïta en els termes que preveu la legislació específica.

Qui ho pot demanar?

Per gaudir d’aquests beneficis, moltes associacions opten per demanar la DUP. Les fundacions estan excloses en aquest tràmit. De fet, és un fet habitual que les associacions que volen transformar-se en fundació però que no poden per manca de fons, intentin fer-se amb la qualificació de DUP.

També poden demanar la declaració d’utilitat pública federacions, confederacions i unions d’associacions.

En tot cas, han de demostrar que les seves finalitats són d’interès general, que les activitats no estan restringides només als seus socis i sòcies, i que els membres de la junta directiva que compten amb retribucions no ho facin amb càrrec a subvencions públiques.

Requisits

L’obligació principal de les associacions declarades d’utilitat pública és la rendició de comptes. Han de presentar els seus comptes cada any al Departament de Justícia de la Generalitat. A part, també han d’elaborar i lliurar una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant l’exercici.

Les tasques comptables són les més feixugues per a les associacions, ja que no estan acostumades a portar el registre dels seus comptes. Les associacions, en general, no estan obligades a presentar els seus comptes. Només hi estan obligades les associacions DUP i les fundacions.

Quan sol·licitar la declaració d’utilitat pública?

La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment de l’any, però cal tenir en compte que s’han de presentar els comptes anuals dels dos anys anteriors. Per exemple, si la sol·licitud es presenta el 2020, s’hauran de lliurar els comptes del 2018 i el 2019. És recomanable fer la sol·licitud uns mesos abans que acabi l’any natural, perquè sovint el tràmit s’allarga i si s’acaba de formalitzar a principis d’any, caldrà tenir a punt els comptes de l’any anterior.

La resolució la publica l’Administració entre tres i sis mesos de presentar la sol·licitud.

Com demanar la DUP?

Les associacions que volen demanar la DUP han de presentar al registre d’entitats nacional o català (en funció de si són entitats estatals o autonòmiques) un seguit de documents:

Sol·licitud amb les dades de l’entitat.

Escrit amb les raons de la petició.

Memòria d’activitats dels últims dos anys que justifiqui que es realitzen actes d’interès general.

Memòria econòmica, compte de resultats i balanç de situació dels últims dos anys.

Certificats dels organismes competents que l’associació està al corrent de les seves obligacions fiscals i laborals.

Còpia compulsada, si és el cas, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Certificació de l’acord de l’assemblea general de socis i sòcies pel qual es sol·licita la declaració d’utilitat pública.

Us ajudem a presentar la sol·licitud

Generalment, la complexitat del tràmit obliga les associacions a comptar amb suport professional. A Suport Tercer Sector oferim assessorament i acompanyament a les associacions que volen demanar la declaració d’utilitat pública. Actualment participem en un projecte amb Torre Jussana en el qual oferim un servei de consultoria a sis entitats de la ciutat de Barcelona de diversos àmbits d’actuació interessades en l’obtenció de la DUP.

Les associacions que tingueu dubtes o que necessiteu ajuda en la redacció de les memòries o de qualsevol altre document necessari pel tràmit, contacteu amb nosaltres.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai