Les reunions dels òrgans de govern d’associacions, fundacions i cooperatives es poden celebrar a través de videoconferència o conferència telefònica múltiple fins al 31 de desembre del 2020. Les reunions virtuals, per tant, són una opció vàlida encara que els estatuts de les organitzacions no la tinguin prevista.

Les entitats que vulguin optar per la via telemàtica més enllà del 31 de desembre, han de modificar els seus estatuts. Més a baix, t’expliquem com fer-ho.

Des de l’estat d’alarma i fins a finals d’any

Davant la impossibilitat de fer reunions presencials per les restriccions derivades del coronavirus, moltes associacions i fundacions van començar a optar per la via telemàtica durant l’estat d’alarma.

De fet, el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març sobre mesures urgents per fer front a l’impacte del Covid-19 va habilitar les fundacions a celebrar les reunions dels òrgans de govern d’associacions i fundacions a través de mitjans telemàtics.

La mesura estava pensada per tenir vigència fins al 18 d’abril, però el 9 de juny se’n va aprovar una pròrroga. Ara, les reunions d’assemblees i patronats poden ser virtuals fins que s’acabi l’any 2020.

Són mesures que tenen vigència fins al 18 d’abril i que les podeu trobar a l’article 40 del RDL 8/2020 i a l’article 100 del RD 1784/1996 al que es fa referència al RD 8/2020.

Aprofita per modificar els estatuts

És un bon moment per actualitzar els estatuts i incloure la possibilitat de fer sessions virtuals i votar per escrit més enllà del 31 de desembre del 2020.

L’estatut és la norma bàsica de funcionament de cada associació i dona el full de ruta per gestionar la participació de l’entitat. Perquè els estatuts compleixin amb la seva funció cal que estiguin ben actualitzats. Perquè estiguin al dia cal, primer, constituir un grup de treball per determinar les propostes de canvis, convocar i celebrar una assemblea per aprovar els estatuts i, finalment, comunicar la modificació al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat.

T’actualitzem els estatuts

Des del servei jurídic de Suport Tercer Sector ajudem associacions, fundacions i cooperatives a modificar i redactar estatuts. Les entitats que vulguin ajuda per part de professionals es poden posar en contacte amb el nostre equip a través d’aquest formulari. Contacta’ns per saber més sobre preus i serveis.

Com es fan les sessions virtuals?

Fins a finals d’any, les juntes directives d’associacions, consells rectors de cooperatives i patronats de fundacions es poden celebrar per videoconferència. S’entendrà que les sessions dels òrgans de govern s’han celebrat en el domicili de la persona jurídica. Cal garantir que tothom pot participar a les sessions a distància. Per tant, cal assegurar que tothom tingui connexió a Internet, l’equip adequat i l’aplicació amb la qual es farà la videoconferència.

Abans de fer la reunió caldria fer una prova per confirmar que tots els aspectes tècnics funcionen. Si hi ha membres que no saben utilitzar l’aplicació, caldria enviar-los-hi un petit tutorial explicatiu.

Finalment, s’ha tenir en compte que la connexió s’ha de fer des de llocs amb poc soroll per assegurar la qualitat de l’àudio a les persones participants. Abans de la videoconferència també és útil establir les regles de la reunió a l’inici.

Votacions per correu

Una qüestió que també s’ha previst és que quan ho sol·liciti la presidència o, com a mínim, dos membres de l’òrgan, es poden adoptar els acords a través de votació per escrit, com ara per correu electrònic, perquè en quedi constància.

Per garantir la correcta participació, caldrà acreditar la votació dels acords, tenint en compte que tots els membres dels òrgans de govern tenen el dret i deure de participar, i també el de votar d’una forma fiable i reconeguda.

Ajornar assemblees generals

En el cas de les assembles generals convocades abans de l’estat d’alarma però amb data de celebració posterior a la declaració d’aquesta situació, l’òrgan de govern pot modificar el lloc i l’hora o revocar l’acord de convocatòria.

Si es revoca l’acord de convocatòria, l’òrgan haurà de procedir a una nova convocatòria dins del mes següent a la data en què acabi l’estat d’alarma.

Dissolucions durant l’estat d’alarma

Les entitats que es vulguin dissoldre, no es dissoldran de ple dret fins als dos mesos des que acabi l’estat d’alarma.

El termini legal per convocar l’assemblea general per acordar la dissolució de l’entitat se suspendrà fins que finalitzi l’estat d’alarma.

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai