Eina autodiagnòstic

L’eina per a l’autodiagnòstic de la gestió té per objectiu ajudar les entitats no lucratives a avaluar l’estat de la seva gestió, mitjançant l’accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació.

Per accedir a l’eina primer cal registrar-se a través del Formulari de registre. Un cop registrats/des podreu accedir als qüestionaris disponibles actualment.

Quan hagueu respost les preguntes i finalitzat l’avaluació del qüestionari, haureu d’esperar 24 hores abans d’iniciar una nova avaluació del mateix qüestionari. Un cop tancada l’avaluació podeu generar els informes dels resultats accedint a “Veure històrics d’informes”.

Autodiagnòstic de gestió transversal

Té 9 àrees per avaluar: activitats/serveis, estratègia, aliances i xarxes, òrgans de govern, gestió de les persones, aspectes jurídics i legals, economia, infraestructures i equipaments, resultats i impacte. Podeu triar entre nivell avançat o bàsic. L’avançat té 145 preguntes i el bàsic 93. S’estima un temps de 50 minuts per completar-lo.

Bones pràctiques en gestió lingüística

S’estructura al voltant de dues àrees de gestió: gestió de les persones i comunicació. No està orientat a avaluar l’estat de l’ús del català a l’entitat sinó les polítiques actives i les bones pràctiques que les entitats duen a terme.

I tu com estàs de qualitat?

Consta de 24 preguntes, ha estat elaborat tenint en compte els principis bàsics en gestió de qualitat. Orientació al client, lideratge, implicació i formació, gestió per processos, aliances amb els proveïdors, prendre decisions amb dades, orientació sistemàtica i millora contínua. S’estima un temps de 5 a 10 minuts per a completar-lo.

Polítiques d'igualtat

Qüestionari adreçat a mesurar l’estat de l’entitat pel que fa a les polítiques d’igualtat de gènere.

L'eina estarà disponible aviat, mentrestant...

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai