Els projectes van alineats amb la missió i els valors de l’entitat, entenent que, en última instància, estan pensats per ajudar-la a complir la seva finalitat.

Quan es parla de projectes a les entitats, per norma general es parla d’aquelles iniciatives que comprenen un conjunt d’activitats orientades a assolir un objectiu o objectius concrets i prèviament definits.

Per aconseguir-ho, els projectes requereixen una planificació, d’un calendari, de la dedicació de determinats recursos i d’un sistema d’avaluació que permeti saber del cert si el projecte ha complert o no els objectius fixats.


Punts clau per realitzar un bon projecte

Per poder realitzar un bon projecte, s’han de tenir en compte els següents elements:

  • En primer lloc, s’ha de realitzar una descripció general. Aquesta ha de ser un resum concís del projecte on es presentin els principals eixos d’aquest i ha de respondre a la pregunta ‘Què és?’
  • En segon lloc cal redactar la justificació, la qual dona resposta a l’existència del projecte. És a dir, en la justificació s’expliquen les necessitats detectades i ‘per què’ s’ha de fer aquest projecte que es planteja.
  • En tercer lloc, s’ha de respondre la pregunta: ‘Per a qui va dirigit el projecte?’. És important saber i explicar bé quines seran les persones destinatàries del projecte i quin impacte, en termes quantitatius i qualitatius, es vol aconseguir.
  • En quart lloc hi ha els objectius, els quals han de respondre: ‘Cap a on volem anar?’. Amb la definició dels objectius s’hauria de poder definir la resta del projecte, des de les activitats que es fan per assolir-los fins als indicadors que es definiran per comprovar si s’han complert o no, i en quin grau s’ha fet.
  • En cinquè lloc hi ha les activitats, les quals responen a la pregunta: ‘Com es realitzarà el projecte?’.
  • En sisè lloc s’ha de respondre al ‘quan’. Aquesta pregunta es farà amb l’elaboració d’un calendari, com per exemple fent ús del calendari de Gantt, una eina de gran utilitat a l’hora de planificar projectes de llarg termini.
  • I, finalment, s’ha de respondre a la pregunta: ‘Quant?’, que s’elaboraria amb la realització d’un pressupost.

També és important elaborar l’avaluació. Tot i que aquest punt es realitza un cop el projecte ha finalitzat, s’ha de tenir en compte com es farà aquesta avaluació, per què és un punt molt important del procés, tant de cara a la base social com de cara als finançadors/es. A més, també caldrà definir les accions de comunicació, la metodologia o el territori on es durà a terme l’acció.


Què s’ha de tenir en compte per presentar-se a subvencions?

Quan es parla de claus per realitzar un bon projecte no es poden oblidar les subvencions públiques o privades. Aquests ajuts que la institució pública o privada convoca es presenten amb bases reguladores.

En aquestes bases s’indica l’objecte de la subvenció, els requisits de les entitats que s’hi poden presentar, els terminis de presentació de la sol·licitud, els criteris de valoració, etc. Aquest últim és d’especial importància, perquè ens indica què s’espera exactament dels projectes que s’hi presentin. També s’ha de llegir atentament les condicions per a la justificació i les despeses.

Finalment, s’ha de tenir en compte que en les bases moltes vegades es diu com s’ha de presentar i quins continguts ha de tenir el projecte tècnic. Hi ha convocatòries a les quals es dona un formulari per emplenar.


Quines idees són vàlides per a un projecte?

Primer s’ha de tenir en compte que no totes les idees són vàlides per a tots els projectes. Per tant, a l’hora de començar, s’haurà de fer una primera garbellada.

Per saber si una idea pot ser susceptible de convertir-se en projecte, ha de reunir les següents característiques:

Primerament, ha de néixer d’una necessitat real de les persones a les quals es dirigeix. I, en segon lloc, ha de ser consensuada amb les diferents persones de l’entitat i ha d’encaixar amb la missió, la visió, els objectius, la finalitat i les línies estratègiques de l’entitat.

És important destacar que totes les idees que es plantegen per convertir-se en un projecte haurien d’aportar un valor a les comunitats a les quals es dirigeix.

Font: Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai