Les associacions declarades d’utilitat pública (DUP) d’àmbit estatal han de tenir en compte que el termini per retre comptes del 2019 acaba el 21 d’octubre.

Normalment, el termini hauria d’acabar el 30 de juny. Tot i això, com a conseqüència de la Covid-19 i de la suspensió dels processos administratius, la data límit s’ha mogut. A través d’una ordre publicada al BOE el 9 de maig, es va establir que el termini acabaria als quatre mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma, que va tenir lloc el 21 de juny.

A qui afecta?

Les entitats que han de tenir present aquest tràmit són les associacionsfederacionsconfederacions i unions d’associacions declarades d’utilitat pública (DUP) i inscrites al Registre Nacional d’Associacions. Han de presentar, a banda dels comptes anuals, la memòria d’activitats de l’exercici econòmic del 2019.

L’obligació de retre comptes s’aplica als exercicis econòmics que s’inicien amb posterioritat a la data de declaració d’utilitat pública.

Quins documents cal presentar?

Per complir amb l’obligació anual de rendició de comptes, cal presentar quatre documents:

  • Instància de rendició de comptes: ha d’estar formulada per la persona que representi l’entitat. Cal incloure les dades d’identificació de la persona interessada i de l’entitat a la qual representa. També inclou la descripció de la documentació que s’hi acompanya i la petició que es formula, lloc, data i firma de la persona interessada.
  • Certificat de l’acord de l’assemblea general de socis i sòcies que. Ha d’incloure l’aprovació dels comptes anuals. També hi ha de constar el nomenament d’auditors/es (en cas que n’hi hagi), expedit per les persones o càrrecs de l’entitat amb facultats per certificar acords.
  • Comptes anuals: el conjunt de membres de la junta directiva o òrgan de representació de l’associació ha de firmar els comptes anuals. Aquests comptaran amb un balanç de situació, el compte de resultats i una memòria econòmica. A més, les entitats que formulin balanç i memòria econòmica en un model normal hauran de presentar informació sobre fluxos d’efectiu.
  • Memòria d’activitats: ha d’anar firmada pel conjunt de membre de la junta directiva o òrgan de representació de l’associació.

Tota la documentació s’ha d’enviar de manera telemàtica a través de la Seu electrònica central del Ministeri d’Interior. També es pot fer presencialment a la Secretaria General Tècnica del Ministeri d’Interior, a Madrid.

Al web del Ministeri d’Interior es pot trobar més informació sobre la documentació. Al mateix apartat hi ha enllaços per descarregar els models a partir dels quals elaborar la memòria o el certificat.

Requisits

Aconseguir la declaració d’utilitat pública suposa diversos avantatges per a una entitat. A banda de beneficis fiscals, aquest títol dona una estabilitat i un prestigi a l’entitat pel que fa a la seva transparència. A més, permet accedir a certes subvencions i a assistència jurídica gratuïta.

Vols que la teva associació sigui declarada d’utilitat pública? En aquest article t’expliquem què has de fer i quins requisits són necessaris per sol·licitar-ho.

Ja que estàs per aquí....

En la situació actual, els infants i joves necessiten, més que mai, activitats de lleure educatiu amb els amics i amigues i a la natura.

A Fundesplai tenim la determinació de donar l'oportunitat a totes les nenes i nens de Catalunya de poder gaudir del lleure educatiu de qualitat a través del temps educatiu del migdia, les activitats extraescolars, les activitats als esplais, les excursions a la natura, les colònies escolars, els caps de setmana en família...

Ajuda'ns a fer-ho possible!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai