A partir d’aquest any, la presentació de l’IS requereix que les associacions i fundacions revisin dades fiscals pròpies i s’afegeix una casella per a les que tenen els comptes anuals sense aprovar.

Per primer cop, les associacions, fundacions i cooperatives que han de presentar l’Impost de Societats podran comprovar les pròpies dades fiscals que consten a la base de dades d’Hisenda en el moment de presentar l’IS. És a dir, Hisenda permetrà que cada entitat revisi informació extreta de diverses declaracions quan l’entitat empleni el model 200 de l’IS.

Aquesta nova mesura s’ha començat a aplicar des de l’1 de juliol del 2020, el dia en què comença el termini per presentar l’Impost de Societats, que acaba el 27 de juliol. És una pràctica nova per als obligats/des de l’IS, però ja és habitual per a les persones subjectes al pagament de l’IRPF.

Fins a 70 dades tributàries

Així doncs, des de principis d’aquest juliol, les entitats, pimes i grans empreses ja poden consultar fins a 70 conceptes de la seva informació fiscal quan presentin l’IS referent al 2019. Entre aquests conceptes es troben les dades de liquidació (pagaments fraccionats, retencions efectuades…), càlculs comptables (despeses no deduïbles) i avisos específics, entre d’altres.

Les dades que mostrarà Hisenda s’agrupen en aquestes categories:

  • Dades disponibles a l’Agència Tributària procedents de declaracions informatives o d’altres fonts d’informació procedents de tercers
  • Dades de autoliquidacions i declaracions informatives del mateix contribuent (M202, M190, M390 o M303).
  • Dades declarats en el model 200 de l’exercici 2018 corresponents a imports pendents d’aplicar en exercicis futurs, indicant la casella del model 200 de l’exercici 2019 en la qual s’haurien de consignar. Així mateix, se subministrarà la informació inclosa a les pàgines 1 i 2.
  • Informació a tenir en compte en la declaració, com pot ser la relativa a sancions i recàrrecs emesos i notificats per la AEAT durant l’exercici 2019, interessos de demora abonats per la AEAT i per altres Administracions durant 2019, etc…
  • Epígrafs de l’IAE en els quals consta donat d’alta el contribuent, incloent el Codi Nacional d’Activitat Econòmica (CNAE) equivalent.

L’objectiu: reduir errors i actuacions de control

La informació que proporcionarà l’autoritat tributària a cada persona obligada són dades que poden fer “saltar l’alarma” de forma automàtica a Hisenda, i que li faci iniciar actuacions de comprovació. El principal objectiu d’aquesta novetat és millorar la qualitat de l’emplenament de les declaracions i agilitzar-ne la tramitació, tal com ho informen des de la web de l’Agència Tributària.

En definitiva, Hisenda posa a disposició de les entitats les seves dades fiscals perquè vol reduir el volum d’errors a l’hora d’emplenar les declaracions. Les entitats ara podran revisar la informació fiscal que consta al sistema d’Hisenda. D’aquesta manera, es busca disminuir la quantitat de possibles errors i millorar el compliment voluntari de les obligacions tributàries.

A llarg termini s’estima que aquesta mesura reduirà el nombre d’actuacions de control en empreses i entitats. Així Hisenda vol derivar recursos a altres àmbits d’inspecció més urgents.

Com consultar les dades fiscals?

Les dades fiscals necessàries per presentar l’IS es poden consultar amb el certificat digital de l’entitat. El tràmit no es pot fer amb un certificat de col·laborador social, excepte si s’obté un apoderament específic. L’apoderament en concret és el DFIS (consulta de Dades Fiscals de l’Impost de Societats) o el general per a consulta de dades personals (Generaldatpe).

Un cop s’accedeix a la consulta, seguint aquestes instruccions, l’entitat trobarà les seves dades fiscals del 2019. Les entitats que no hagin acabat l’exercici econòmic el 31 de desembre han de revisar les dades a incorporar al seu model 200 del 2019.

S’ha de tenir en compte que la informació només es mostra en pantalla i no hi ha opció de descarregar-la ni imprimir-la directament. A més, les dades NO s’incorporen automàticament a la declaració. Encara que s’hi accedeixi amb el certificat digital de l’entitat. Per tant, la comprovació s’haurà de fer de manera manual.

Nova casella per les associacions sense comptes aprovats

D’altra banda, el model 200 presenta alguns canvis d’interès per a les entitats. La novetat principal és que s’afegeix una casella específica que s’ha de marcar si es presenta l’IS sense tenir els comptes aprovats definitivament.

Aquesta novetat té a veure amb el que vam explicar en aquest article, sobre la possibilitat de presentar 2 declaracions en un únic any. La segona declaració és necessària per a les associacions que no han pogut aprovar els comptes anuals a temps, per motius vinculats al covid-19. Igualment, aquestes entitats han de presentar l’IS en el període habitual (de l’1 al 27 de juliol), però possiblement les dades no s’adiuen amb la realitat. Per això Hisenda proposa una segona presentació del model un cop els comptes estiguin aprovats. La segona declaració es podrà presentar del 27 de juliol al 30 de novembre.

Descarrega’t de feina: ens encarreguem dels tràmits

Des del servei econòmic de Suport Tercer Sector ens encarreguem d’aquests tràmits. Garantim la perfecta gestió i presentació de les declaracions fiscals i un assessorament personalitzat amb cada associació.

Si necessiteu ajuda, poseu-vos en contacte amb nosaltres. L’equip de persones expertes en comptabilitat i fiscalitat associativa i de fundacions presenta al cap de l’any centenars de declaracions de múltiples associacions, fundacions i cooperatives no lucratives. Descarrega’t de feina i assegura la bona gestió fiscal i econòmica de la teva associació traspassant la feina a Suport Tercer Sector.

Publicat a Xarxanet.

close

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Ja que estàs per aquí....

En la situació actual, els infants i joves necessiten, més que mai, activitats de lleure educatiu amb els amics i amigues i a la natura.

A Fundesplai tenim la determinació de donar l'oportunitat a totes les nenes i nens de Catalunya de poder gaudir del lleure educatiu de qualitat a través del temps educatiu del migdia, les activitats extraescolars, les activitats als esplais, les excursions a la natura, les colònies escolars, els caps de setmana en família...

Ajuda'ns a fer-ho possible!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai