1. Ajornament de deutes tributaris

El Reial Decret-llei 8/2020 inclou una mesura de flexibilització d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per a pimes i entitats no lucratives. Es concedeix durant 6 mesos l’ajornament de pagament d’impostos a entitats, prèvia sol·licitud, amb els tres primers mesos lliures d’interessos.

Es poden ajornar les declaracions amb terminis de presentació del 13 de març fins al 30 de maig.

Fins ara es podia ajornar l’IVA i l’Impost de Societats (IS). Ara també s’amplia a l’IRPF de treballadors/es, professionals, lloguers, i als pagaments a compte de l’IS fets amb el model 202 en les entitats que van tenir un resultat positiu en l’última declaració.

Només poden sol·licitar l’ajornament en aquestes condicions les entitats amb un volum d’operacions no superior als 6.010.121,04 euros durant el 2019. L’ajornament, per tant, està reservat al que fiscalment s’entén com a pime, que no arriba a aquest volum d’ingressos.

Les entitats que vulguin demanar l’ajornament poden enviar la sol·licitud seguint aquests passos.

2. Ampliació dels terminis en procediments tributaris

S’amplien els terminis dels procediments tramitats amb l’Agència Tributària (AEAT) des del 18 de març fins al 30 d’abril. L’ampliació dels terminis s’aplicarà per defecte, per tant, no cal presentar cap sol·licitud per demanar l’ajornament.

A més, durant el període d’estat d’alarma, l’Administració tributària només realitzarà els tràmits imprescindibles.

3. Els terminis de les liquidacions es mantenen

La paralització de terminis no afecta les presentacions de les autoliquidacions i declaracions informatives que pertoquin. Per tant, les entitats que van finalitzar l’exercici amb data 31 d’agost del 2019 continuen tenint l’obligació de presentar l’IS fins al dia 25 de març. En aquest grup s’inclouen moltes AMPA i clubs esportius, entre d’altres.

4. Ajornament de pagaments, requeriments, diligències d’embargament i al·legacions

Tots els venciments de pagaments que s’haurien hagut d’ingressar entre la data d’entrada en vigor del RDL (17 de març) i el 30 d’abril es traslladen a aquesta última data, sense que se n’incrementi la quantia.

També s’estén fins al 30 d’abril el període per atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds, i per formular al·legacions.

5. I els terminis iniciats a partir del 18 de març?

Els venciments a pagar després de l’entrada en vigor del RDL (des del 18 de març) fins al 20 de maig, es traslladen al 20 de maig. S’aplica el mateix termini per atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació, i per formular al·legacions.

Durant el període d’estat d’alarma, l’organisme tributari no farà requeriments d’informació, excepte en el cas que el contribuent/a hi estigui d’acord.

6. Ajornament de la presentació dels comptes anuals de les fundacions

Pel que fa a la presentació dels comptes anuals de les fundacions, els terminis han quedat suspesos i interromputs. El Protectorat de Fundacions o bé la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat només aprovarà els tràmits urgents o que no es puguin ajornar.

Els comptes anuals de les fundacions es presenten en els 6 mesos següents a la data de tancament de l’exercici. Per tant, les fundacions afectades per l’ajornament dels terminis són les que van acabar l’exercici econòmic el 31 d’agost del 2019. Aquestes tenien fins al 29 de febrer per aprovar els comptes. Un cop aprovats, tenien 30 dies per presentar-los al Protectorat.

Si van aprovar els comptes en una data propera a la data límit, el termini de presentació al Protectorat possiblement era a finals de març. Amb la nova mesura, però, els terminis s’ajornen tants dies com duri l’estat d’alarma, comptant des del 14 de març. Per tant, aquestes fundacions tenen 30 dies i X dies més per presentar els comptes, segons els dies que duri la situació d’excepcionalitat que viu el país.

7. Flexibilització en la tramitació i justificació de subvencions

La suspensió dels terminis administratius també inclou la de les subvencions. Els períodes de sol·licitud, justificació i atenció a requeriments s’allarguen, però es mantenen igual els terminis d’execució. És a dir, si una entitat ha rebut una subvenció que s’ha de gastar, per exemple, abans del 30/11/2020, no s’ampliarà més enllà d’aquella data.

Tot i això, cal que cada associació i fundació estigui al cas de les comunicacions dels seus organismes subvencionadors per si en algun moment s’apliquen excepcions.

La suspensió dels terminis administratius es preveu al RD 463/2020 estatal i a la Resolució PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures al servei de l’Administració de la Generalitat amb motiu del Covid-19.

8. S’allarga la vigència dels certificats digitals caducats

L’Agència Tributària permet l’ús de certificats digitals caducats o a punt de caducar fins a l’1 d’agost. Així ho explica el mateix organisme a la seva pàgina web. Si el tràmit amb el certificat digital falla utilitzant el vostre navegador habitual, heu de canviar la data del sistema a una data anterior a la caducitat del certificat. 

9. Concurs de creditors

El decret estableix que les entitats que es trobin en situació d’insolvència no tenen l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs fins dos mesos després de la finalització de l’estat d’alarma.

10. Tancament de les oficines de l’Agència Tributària

Les oficines de l’Agència Tributària estan temporalment tancades per a l’atenció presencial a causa de l’estat d’alarma declarat al RD 463/2020. Les entitats que tinguin una cita pendent, més endavant podran fixar una nova data. Pel que fa als tràmits tributaris pendents, l’AEAT és conscient de les circumstàncies i s’han allargat els terminis.  Els telèfons de contacte per a més informació són el 901 33 55 33 i el 91 554 87 70.

Des del 25 de maig, les oficines han anat obrint de manera progressiva. El tipus de tràmits que es poden fer a través de les oficines presencials de l’Agència Tributària també van creixent. Entre els serveis que estan ja habilitats es troba el d’obtenció del certificat digital. 

Preguntes freqüents sobre les mesures tributàries relatives a l’estat d’alarma

L’Agència Tributària ha publicat un document amb les preguntes freqüents relacionades amb les mesures tributàries de l’estat d’alarma i els seus efectes.

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai