Algunes entitats estan obligades a presentar l’Impost de Societats (IS), a través del model 200. Aquesta declaració s’ha de fer en els primers 25 dies de juliol (20 si es domicilia), a més, durant el juliol també cal tramitar altres declaracions referents a l’IRPF i l’IVA de les organitzacions sense ànim de lucre.

La presentació de l’Impost de Societats

L’Impost de Societats és el mecanisme a través del qual anualment les associacions i fundacions declaren els seus ingressos i despeses a l’Agència Tributària.

Com a norma general i tal i com s’ha indicat anteriorment, la declaració s’ha de presentar entre l’1 i el 25 de juliol, mitjançant el model 200 corresponent a l’exercici econòmic de l’any anterior, sempre que el tancament coincideixi amb l’any natural.

En tot cas, el termini per fer la declaració de l’IS és de 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al tancament de l’exercici. La data de tancament podrà variar si l’entitat té inclosa als estatuts una data de tancament diferent -perquè sigui vàlida cal haver-la notificat a través del model 036.

La presentació del model 200 s’ha de fer telemàticament, amb la qual cosa s’ha de disposar del certificat digital.

Quina informació té l’Agència Tributària

En els darrers anys les organitzacions obligades a presentar l’IS poden comprovar les dades fiscals que té Hisenda de forma telemàtica. Es tracta d’una pràctica similar a la que ja duen a terme les persones físiques a l’hora de presentar la declaració de l’IRPF.

D’aquesta manera, les entitats sense ànim de lucre han d’accedir a la informació per tal de revisar-la i comprovar que sigui correcta. L’objectiu és reduir els possibles errors que puguin sorgir en emplenar les declaracions. Per poder accedir a aquestes dades s’ha de fer amb el certificat digital i la informació s’ha de comprovar de manera manual.

Aquest document inclou informació, per exemple, relativa a les declaracions informatives o altres fonts d’informació procedents de tercers, dades d’autoliquidacions i declaracions informatives, dades procedents del model 200 de l’exercici anterior…

Es tracta d’una informació molt exhaustiva que ara també inclou les factures imputades a una entitat, així com les subvencions cobrades i les recollides en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics.

Altres models a presentar

Fins al 20 de juliol, a més, cal presentar a l’Agència Tributària les declaracions fiscals del segon trimestre (fins cinc dies abans en cas que es vulgui domiciliar el pagament). Al llarg de les pròximes setmanes cal declarar:

  • El model 111 de retencions i ingressos a compte de l’IRPF.
  • El model 115 relatiu a l’arrendament d’immobles urbans.
  • El model 123 de retencions de l’IRPF i Impost sobre Societats d’interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • El model 216 sobre les retencions de pagaments a persones, entitats o empreses que no tinguin la residència fiscal a l’Estat espanyol.

Durant aquest termini també cal presentar la declaració 303 d’autoliquidació d’IVA i la 349 relativa a les operacions realitzades amb entitats o empreses subjectes a IVA inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Des del servei econòmic de Suport Tercer Sector restem a disposició de les entitats per acompanyar en la gestió de l’Impost de Societats i altres qüestions relatives a la gestió de l’entitat.

Font: Xarxanet.

close

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai