En el 2023, s’ha apujat el salari mínim interprofessional (SMI) fins a 1.080 euros mensuals. Aquest augment del 8% afecta moltes persones, per aquesta raó, expliquem algunes qüestions fonamentals que cal tenir-hi en compte. L’equip del Servei Laboral de Suport Tercer Sector pot donar suport a les entitats sense ànim de lucre que hagin de fer gestions de nòmines i resoldre dubtes al voltant del salari mínim interprofessional.

1. Què significa salari mínim interprofessional?

L’SMI és “la quantitat retributiva mínima” que ha de percebre un treballador o treballadora per una jornada legal de feina, segons l’Institut Nacional d’Estadística. El salari mínim, tal com recull l’Estatut dels Treballadors, es fixa cada any i es consulta amb les principals organitzacions sindicals i empresarials. El 2023 s’ha fixat en 1.080 euros mensuals bruts en catorze pagues.

A l’Estat espanyol existeix un salari mínim des de 1963 per a certes professions i el 1967 es va publicar en el Decret 2342/1967, sobre salari mínim interprofessional i base de cotització per a la Seguretat Social, la seva implantació per a tots els oficis. En aquest sentit, el text recollia una necessitat que avui dia continua existint: “El progrés social general no pot oblidar aquells treballadors que, tot i ser cada cop més reduïts en el seu nombre, no han obtingut les millores que pràcticament ha aconseguit la totalitat del cens laboral”.

2. Qui cobra el salari mínim interprofessional?

L’SMI afecta a totes les persones que treballen per compte d’altri, sigui quina sigui l’activitat econòmica, i que no disposen d’un salari superior a aquesta quantitat. Això inclou els treballadors/es a temps parcial, els contractes temporals i els treballadors/es que desenvolupen la seva activitat en el marc d’una economia submergida.

El salari mínim també afecta les persones autònomes que treballen com a ocupadores, ja que estan obligades a pagar, com a mínim, aquest salari a les seves treballadores.

A més, no té en compte la qualificació del personal treballador ni les característiques específiques del lloc de feina. Això significa que una persona amb una gran qualificació pot estar cobrant l’SMI igual que una altra sense experiència prèvia en el mateix lloc.

Necessites ajuda per gestionar les nòmines de la teva entitat? Contacta amb el nostre Servei Laboral.

3. Quin és el salari mínim interprofessional en el 2023?

Iniciat el 2023 es va aprovar el Reial decret 99/2023, que fixa l’SMI d’enguany. Tot i que es va aprovar havent cobrat el primer sou, la part de la pujada del gener s’ha d’abonar en els mesos següents. El seu està en 1.080 euros, el que suposa un 8% que l’any anterior.

4. Com es cobra el salari mínim interprofessional?

L’SMI de 1.080 euros s’estableix amb base a catorze pagues mensuals, però també es poden pagar els 15.120 euros bruts anuals en dotze, i és per la jornada completa. Això suposa que en cas de treballar menys hores el càlcul és proporcional.

Per a les persones que treballen com a empleades de la llar, el preu per hora ha de ser, com a mínim, de 8,45 euros. D’altra banda, per a les treballadores eventuals o temporeres (que no treballen més de cent vint-i-cinc dies amb una mateixa empresa en un any) el sou és de 51,15 euros al dia.

Cal tenir present que el salari mínim interprofessional s’ha de pagar en diners, és a dir, que aquest no pot ser compensat amb prestacions en serveis o espècies. Per exemple, encara que es descompti l’allotjament o la manutenció del sou d’una persona treballadora, ha de rebre (com a mínim) l’SMI en diners i els descomptes no poden suposar més del 30% del salari total.

D’altra banda, les hores extres que faci la persona treballadora s’han de pagar addicionalment al salari mínim.

5. Com tributa l’SMI en l’IRPF?

El límit per aplicar la retenció per l’IRPF ha passat de 14.000 a 15.000 euros anuals. Això significa que les persones treballadores que cobren l’SMI ho notaran mínimament. En aquest sentit, només si són solteres, menors de 65 anys i sense fills o filles a càrrec (per tant, no tenen accés a deduccions) tindran una retenció de, com a molt, 39,31 euros a l’any.

No obstant això, el límit per haver de presentar la declaració de la renda és de 22.000 euros anuals (si s’ha cobrat d’un únic lloc), per tant, les persones que durant el 2023 hagin cobrat l’SMI d’una única empresa no l’hauran de presentar el 2024. En canvi, cal tenir present que si s’ha cobrat de més d’un lloc el límit és de 12.000 euros a l’any.

Una altra afectació de l’augment del salari mínim interprofessional és en les indemnitzacions del Fons de Garantia Salarial O. A. (FOGASA), ja que la indemnització màxima no podrà ser superior a 30.240 euros a l’any, és a dir, que no pot estar per sobre del doble de l’SMI.

Font: Xarxanet (redactat per l’equip de Suport Tercer Sector).

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai