En les darreres setmanes hem sentit a parlar molt sobre el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i la seva pujada. Les conseqüències d’aquesta variació, però, de vegades se’ns escapen.

El SMI és la quantitat mínima retribuïda que ha de percebre qualsevol persona que treballi per compte d’altri. Aquesta xifra està fixada pel Govern mitjançant la publicació d’un Reial Decret al BOE.

Càlcul en base a 14 pagues

Durant l’any 2020, el Salari Mínim Interprofessional queda fixat en 950 euros bruts mensuals, després que ho aprovessin entre el Govern, els sindicats i la patronal, el passat 22 de gener.

És important destacar que aquesta quantitat està calculada en base a 14 pagues. Per tant, el SMI anual serà de 13.300 euros anuals.

En aquest sentit, hem de recordar que si paguem les pagues extres prorratejades a la nòmina, la quantia del SMI serà de 1.108,33 euros mensuals.

Entrada en vigor i endarreriments

Tot i que aquesta pujada es va anunciar a finals del mes de gener, la seva publicació al BOE ha tingut lloc aquest mes de febrer, pel que les entitats no han pogut fer-la efectiva durant el primer mes de l’any.

El Govern ja ha anunciat que la pujada tindrà caràcter retroactiu, amb efecte des de l’1 de gener de 2020. Per tant, tot el personal afectat haurà de percebre endarreriments corresponents a les quantitats rebudes durant el mes de gener.

Les bases de cotització de la Seguretat Social augmenten

Habitualment, les bases de cotització de la Seguretat Social també pugen durant el mes de gener. Aquesta pujada sol tenir relació amb el SMI. La base mínima de Seguretat Social queda fixada en 1.108 euros anuals enfront els 1.050 euros de l’any 2019 pels grups de cotització situats entre el 11 i el 4.

En el cas dels tres grups superiors (llicenciats, enginyers i ajudants no titulats, caps administratius i de tallers) les quanties són diferents i es poden consultar a la web de la Seguretat Social.

Programes de gestió de nòmines

També cal tenir en compte que molts programes de gestió de nòmines s’han avançat a la publicació i ja han aplicat aquestes bases mínimes i màximes a les nòmines del mes de gener. Així, les cotitzacions poden variar o no en funció d’aquest fet.

Ara hi ha més persones obligades a fer la declaració de la renda?

Ara hi ha més persones obligades a fer la declaració de la renda? No. La modificació de l’article 96 de la Llei de l’impost Sobre la Renda de Les Persones Físiques introduïda amb els Pressupostos Generals de l’Estat de 2018 va variar la quantitat mínima per fer la declaració de renda.

Aquesta va passar de 12.643 euros a 14.000 euros anuals, i només quan es tingui més d’un pagador i les quantitats percebudes per aquests pagadors superin els 1.500 euros anuals en cada cas.

La quantitat mínima per un sol pagador va seguir fixada en 22.000 euros. Per tant, el SMI de 2020 segueix estant per sota del mínim en tots els casos, així que l’increment no suposa un canvi en les obligacions a declarar.

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai