A Catalunya hi ha un gran nombre d’entitats de lleure esport que, a més de fer activitats durant el curs escolar i la temporada esportiva, organitzen activitats d’estiu per a infants i joves quan el període lectiu ja ha finalitzat.

L’organització i desenvolupament de les activitats està regulada pel Decret 267/2016, que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen persones menors de divuit anys.

Per tant, totes les entitats que vulguin dur a terme activitats de lleure educatiu i esportiu, han de conèixer i complir la normativa. A continuació es destaquen les qüestions més rellevants a tenir en compte. Si tens dubtes o necessites ajuda contacta amb el nostre equip juridic.

 

Quines són les activitats que regula la normativa?

El Decret 267/2016 o Decret del lleure classifica les activitats en període de vacances entre activitats d’educació en el lleure activitats esportives, les quals no són de tecnificació o entrenament, sinó que comporten les característiques pròpies del lleure esportiu.

D’acord amb la norma, les activitats que es consideren d’educació en el lleure a efectes legals i que han de complir les seves disposicions són les següents:

 • Casal de vacances: qualsevol activitat que es realitza durant les vacances escolars, de dilluns a divendres, en la qual no es pernocta.
 • Colònia: inclou dormir fora, en una instal·lació fixa.
 • Ruta: marxa itinerant on cada dia es fa nit en un lloc diferent.
 • Acampada: activitat on es passa la nit a l’aire lliure, habitualment, en una tenda.
 • Camp de treball: les persones participants, de forma voluntària, desenvolupen una activitat d’interès social, comunitari o que vol aconseguir una transformació social.

Pel que fa a les activitats esportives, s’inclouen els següents tipus:

 • Casal esportiu: casal de vacances que té com a objectiu la pràctica d’una o diverses modalitats esportives.
 • Estada o campus esportiu: colònia que té com a objectiu educatiu el coneixement i pràctica d’una o més modalitats esportives.
 • Ruta esportiva: marxa itinerant que inclou la pràctica d’una o més modalitats esportives.

Titulacions i ràtios

Per poder dur a terme les activitats de lleure educatiu i esportiu en període de vacances, la normativa estableix com s’han d’organitzar els grups de participants, marcant quin ha de ser l’equip de persones dirigents de l’activitat en funció del nombre d’infants i joves que hi intervenen.

D’aquí sorgeixen les ràtios, les quals estan perfectament definides i publicades per la Generalitat de Catalunya.

A més del nombre de persones dirigents, en funció del nombre d’infants i joves participants també es determinen les titulacions necessàries que han de tenir les persones encarregades de l’activitat.

Les titulacions varien segons si es tracta d’una activitat d’educació en el lleure o d’una activitat de lleure esportiu. Les titulacions requerides per a les activitats d’educació en el lleure amb menors de tres a divuit anys són les següents:

 • Monitoratge: tècnic/a d’animació sociocultural, certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil, i el diploma de monitoratge d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut.
 • Direcció: diploma de direcció d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut, certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil, i tècnic/a d’animació sociocultural i turística.

Els títols necessaris en les activitats de lleure esportiu són les següents:

Notificació de l’activitat

La normativa estableix l’obligació de notificar certes activitats de vacances a la Direcció General de Joventut. El tràmit és absolutament obligatori per a totes les activitats que compleixin els següents requisits:

 • Activitat amb una durada de quatre dies o més consecutius sense pernoctació.
 • Activitat en la qual es pernocta durant dos dies o més.

El termini per realitzar la notificació és fins a set dies abans de l’inici de l’activitat. El més recomanable és dur-la a terme per via telemàtica amb identificació digital.

En la notificació s’han de fer constar les principals dades de l’activitat, que són les següents:

 • Programa de l’activitat, on constin els objectius, calendari, horaris i planificació.
 • Autorització de participació en l’activitat.
 • Fitxa de salut.
 • Llista d’identificació i contacte de participants.
 • Targeta sanitària de les persones participans.
 • Comprovant de la contractació de l’assegurança.
 • Còpia de la notificació.
 • Acreditació de les titulacions de l’equip de persones dirigents.

Assegurances necessàries

A fi de poder desenvolupar les activitats de lleure d’estiu amb totes les garanties, la normativa exigeix la contractació d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat i una pòlissa d’accidents per a les persones participants.

En el cas de l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat, el Decret del Lleure requereix que tingui una cobertura mínima de 300.000 € per víctima i d’1.200.000 € per sinistre.

L’assegurança d’accidents ha de donar cobertura a l’assistència sanitària que es pugui necessitar, així com a les situacions d’invalidesa temporal i permanent, i si s’escau, els supòsits de mort de les persones participants.

Les cobertures concretes de l’assegurança d’accidents d’acord amb la normativa són les següents:

 • Assistència sanitària: 6.000 €.
 • Invalidesa permanent: 6.500 €.
 • Mort: 5.000 €.

En cas que l’entitat disposi de voluntariat, també caldrà comptar amb una assegurança del voluntariat, que cobreixi la responsabilitat civil que pugui generar la persona voluntària, així com els accidents que pugui patir durant el desenvolupament de l’activitat. L’obligació es deriva de la Llei 25/2015, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

Certificat del Registre Central de Delictes Sexuals

Finalment, cal recordar que totes les persones que per l’activitat que desenvolupen tenen relació amb menors d’edat han de disposar del certificat del Registre Central de Delictes Sexuals o per tràfic d’éssers humans. Així ho marca el Reial decret 407/2024, de 23 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

El certificat és de caràcter obligatori i totes les entitats que organitzen activitats de lleure d’estiu l’han de demanar a les persones treballadores i voluntàries de l’entitat que tenen relació directa amb els i les participants menors de divuit anys.

El pot demanar la persona titular tant per via telemàtica a través del certificat digital o Cl@ve. També existeix la possibilitat de demanar-ho presencialment. Així mateix, amb la persona interessada pot autoritzar a una persona responsable de l’entitat perquè tramiti el certificat negatiu.

El més oportú és renovar-lo cada any, curs o temporada esportiva. En cas que les persones monitores només participin amb l’entitat per desenvolupar l’activitat d’estiu, caldrà tenir-lo abans de l’inici de la temporada.

Font: redactat per l’equip de Suport Tercer Sector a Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai