La prohibició d’acomiadar afecta les entitats amb ERTO per causes de força major vinculada al coronavirus i amb ERTO per causes objectives relacionades amb el covid-19.

Prohibició d’acomiadar

Les entitats que van aplicar un ERTO es van comprometre a mantenir els llocs de feina dels treballadors/es afectats durant 6 mesos. En el cas dels ERTO per força major, aquest termini va començar a comptar des de la reincorporació del primer treballador/a. En canvi, el termini comença a comptar des del 27 de juny en el cas de les entitats en ETOP.

La prohibició d’acomiadar només afecta les entitats que s’han acollit a un ERTO (tant per causes objectives com per força major) i que han aplicat l’exoneració de les quotes de cotització als seus treballadors/es. Aquesta “salvaguarda d’ocupació” es regula al Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març. A la normativa s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del covid-19.

En definitiva, la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb el coronavirus poden justificar un ERTO. No obstant, en cap cas poden justificar un acomiadament o l’extinció d’un contracte temporal.

Per tant, es declararia com improcedent un acomiadament justificat per les causes derivades del coronavirus. L’opció per la qual ha d’optar una entitat que ha de reduir despeses és la de l’ERTO total o parcial (reduint jornades).

Això no exclou que les entitats puguin realitzar un altre tipus d’acomiadament com ara l’acomiadament disciplinari, en cas de poder-lo justificar.

Obligació d’allargar els contractes temporals

Els contractes temporals queden o han quedat suspesos durant els dies en què l’entitat no tingui activitat perquè està en ERTO. Per tant, la vigència del contracte s’allargarà tants dies com s’hagi suspès. Un cop s’arribi a la finalització del contracte, es pot extingir sense problemes. Això sí es poden finalitzar els contractes d’obra i servei en els quals el motiu de la contractació hagi finalitzat durant la situació d’ERTO.

En cas que no s’allarguin els contractes temporals i, per tant, l’entitat els suspengui abans d’hora, la persona treballadora afectada pot interposar una demanda i l’extinció del contracte es considerarà un acomiadament improcedent o nul.

Altres limitacions dels ERTO

A banda de l’obligació de mantenir els llocs de feina, hi ha altres limitacions que afecten les entitats que han tramitat un ERTO.

Les entitats que renuncien a qualsevol ERTO de forma total hauran de comunicar al SEPE la baixa en la prestació de les persones que deixen d’estar afectades per les mesures de suspensió o reducció. Aquesta comunicació s’ha de fer abans que la desafectació es faci efectiva. D’aquesta manera s’eviten prestacions per desocupació indegudes i possibles sancions per part d’Inspecció de Treball.

A més, durant l’aplicació de qualsevol ERTO es prohibeixen les hores extraordinàries i les noves externalitzacions i contractacions. Només es permeten noves contractacions o externalitzacions si els treballadors/es en ERTO no poden desenvolupar les funcions encomanades als nous treballadors/es contractats, per motius justificats com ara falta de formació o capacitació.

D’altra banda, les entitats en ERTO no poden repartir dividends corresponents a l’exercici fiscal, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social.

Podeu llegir aquesta entrada per saber més sobre les diferències entre els diversos tipus d’ERTO.

close

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai