Actualment, les xarxes socials han esdevingut eines essencials per a moltes organitzacions en el procés de reclutament de personal. A través d’aquestes plataformes, les entitats poden arribar a un ampli públic de candidates potencials de manera eficient i efectiva. Si necessites ajuda amb la gestió laboral de la teva organització, contacta amb nosaltres.

Primers passos

Contractar personal a través de les xarxes socials ofereix una sèrie d’avantatges, com ara la possibilitat de mostrar la cultura de l’organització, connectar amb professionals qualificades i promoure les vacants de feina àmpliament i ràpidament. Tanmateix, és crucial tenir presents les següents qüestions:

 • Definir objectius: abans de començar, cal establir els objectius que es volen aconseguir, l’estratègia que se seguirà, quins són els públics objectius, els canals de xarxes socials més adequats que es faran servir i com s’avaluarà i es farà seguiment de les estratègies i les accions plantejades.
 • Optimitzar els perfils de l’entitat: és fonamental que els perfils de les xarxes socials de l’organització estiguin actualitzats i reflecteixin la cultura i els valors corporatius. Això ajudarà a captar candidates que s’identifiquin i relacionin amb l’entitat.
 • Segmentar el públic: cada xarxa social es dirigeix a públics diferents, cal analitzar quina és la més adequada per arribar a les persones candidates que es busquen.
 • Analitzar les tendències: cal tenir present que les xarxes socials estan en constant evolució, per tant, és crucial estar al dia amb les últimes tendències i funcionalitats per assegurar-se que s’està aprofitant al màxim les oportunitats de reclutament que ofereixen.

Plataformes i continguts

Per contractar personal eficaçment a través de les xarxes socials, és crucial identificar les plataformes més adequades segons el sector i tipus de feina que cal cobrir.

Així mateix, un factor clau per atraure candidats qualificats és crear continguts i anuncis atractius i rellevants. Utilitzar imatges i vídeos de qualitat per destacar les vacants de feina i la cultura de l’entitat pot ajudar a destacar sobre la competència.

Pel que fa al text, és recomanable fer descripcions clares i completes sobre els llocs de feina, amb les tasques, els requisits, les condicions i els beneficis, per reduir candidatures que finalment no encaixaren i donar una imatge de transparència. Una altra qüestió important és incorporar paraules claus i rellevants en les publicacions per millorar la visibilitat.

Finalment, és crucial fer avaluacions de les estratègies i continguts que es publiquen per ajustar el que calgui i obtenir millors resultats.

Fomentar la participació i la interacció

Les xarxes socials ofereixen l’oportunitat d’interactuar amb les possibles candidates i construir relacions amb elles abans del procés d’entrevistes. És important respondre a les preguntes i comentaris proactivament i fomentar la participació de les persones seguidores, invitant a donar visibilitat al procés de selecció. Una altra eina que ofereixen les xarxes socials són els missatges directes per establir un contacte personal amb potencials candidats, ja sigui perquè s’han apuntat a l’oferta o perquè l’entitat té interès en el fet que participi en el procés de selecció.

La interacció activa amb les possibles candidates demostra compromís i interès per part de l’organització, creant una impressió positiva i fomentant la confiança de les candidates en el procés de reclutament.

Finalment, s’ha de tenir present el moment de tancar els processos de selecció. Tenint en compte que les persones que han participat en la selecció han destinat part del seu temps, és d’agraïment donar resposta a aquelles que no hagin sigut seleccionades. D’aquesta manera, es té cura de la imatge corporativa de l’entitat i no es tanca la porta a possibles relacions amb candidates que en un futur poden encaixar en l’organització.

Claus legals que s’han de tenir present

En qualsevol procés de selecció s’ha de tenir en compte les següents legislacions:

Per una banda, complir amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

 • S’ha d’obtenir el consentiment explícit de les persones candidates per a la recollida i tractament de les seves dades personals.
 • Cal informar clarament sobre la finalitat del tractament de les dades, els drets pertinents i com es poden exercir.
 • S’ha de tenir les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per protegir les dades personals.

Per l’altre, assegurar-se de complir amb la normativa laboral vigent, el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

 • Cal redactar un contracte de treball que reculli totes les condicions laborals de la persona contractada, com la jornada laboral, el salari o les vacances, entre d’altres.
 • Formalitzar la contractació d’acord amb la normativa vigent.

Font: redactat per l’equip de Suport Tercer Sector a Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai