L’àmbit laboral es troba de manera permanent en constant canvi. Des del Servei Laboral de Suport Tercer Sector mantenim l’objectiu que les entitats estiguin informades d’aquestes novetats laborals.

En aquest sentit, hem creat un document que tracta bàsicament de tres grans aspectes:

 • Aparició del MEI.
 • Reducció de l’ITPF per determinades rendes.
 • Canvis en el tractament dels volants de baixes mèdiques.

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)

S’ha afegit una nova imposició a les entitats amb la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions.

L’objectiu del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) és enfortir i garantir el sistema de pensions, ja que aquest sembla no poder mantenir-se en la situació actual. Per aquest motiu, és una mesura temporal i transitòria, fins que s’aconsegueixi força econòmica pel sistema.

El MEI és una cotització addicional que s’afegeix a la que ja efectuen entitats i persones treballadores, i les quantitats obtingudes de la seva aplicació aniran a parar al fons de reserva de la Seguretat Social.

La seva aplicació, en principi, s’estendrà de l’1 de gener de 2023 al 21 de desembre de 2032.

Quins canvis suposa el MEI de manera pràctica?

A efectes pràctics el MEI implica que tant les entitats com les persones treballadores pagaran més en concepte de Seguretat Social. L’import del MEI és de 0,6% de la base de
contingències comunes.

D’aquest import, la major part anirà a càrrec de l’entitat: un 0,5% ho pagaran les entitats i un 0,1% les persones treballadores.

Quines implicacions econòmiques té?

 • Entitats. L’aparició d’aquest increment de cotització suposa una pujada d’un 0,5% de les despeses de l’entitat en concepte de Seguretat Social. Això ho haurem de tenir en compte a l’hora de calcular pressupostos, licitacions, etc.
 • Persones treballadores. Ho notaran menys, però també tindrà un petit impacte, ja que se’ls hi descomptarà un 0,1% de brut més.

Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor en data 1 de gener de 2023.

 

Canvis en l’IRPF

 1. Ampliació de la reducció per rendiments del treball. Fins l’any 2022, la reducció per rendiments del treball s’aplicava només a aquelles persones treballadores que percebessin retribucions anuals entre 15.000
  i 18.000 euros. A partir d’aquest 2023, les mesures fiscals presentades pel Ministeri d’Hisenda amplien la quantitat màxima i, per tant, aquesta reducció s’aplicarà a les persones que cobrin de manera anual  entre 15.000 i 21.000 euros bruts. Això suposa una reducció d’IRPF per a les persones amb quantitats inferiors a 21.000 euros.
 2. Pujada del mínim de tributació. Si abans una persona sense fills havia de tributar si percebia més de 14.000 euros bruts anuals, ara ho haurà de fer si percep més de 15.000 euros. Això provoca que les persones que rebin el salari mínim interprofessional fixat en 14.000 euros no hauran de tributar.
 3. Reduccions en la tributació de persones treballadores autònomes. La tributació al règim d’autònoms tindrà una reducció d’un 5% addicional en la modalitat de mòduls i en l’estimació directa simplificada, una
  addicional de 2 punts, fins el 7% en les despeses de difícil justificació.

 

Canvis en la gestió de les Incapacitats Temporals

El Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, publicat al BOE de 5 de gener de 2023 estableix canvis en les gestions de les baixes per malaltia de les persones treballadores: les persones contractades ja no hauran de comunicar a les  entitats la seva baixa, sinó que serà el servei públic de salut o la mútua qui ho farà de manera telemàtica.

El nou sistema estableix que els informes de baixa seran tramesos de forma immediata i de manera telemàtica a l’usuari de Seguretat Social de l’entitat, en aquest cas, a Suport Tercer Sector.

Tot i això, es matisa aquesta immediatesa i es parla “del primer dia hàbil següent a la recepció per part de l’Institut Nacional de Seguretat Social” que no és el mateix que el sistema de salut. Les entitats, i en aquest cas nosaltres
com a assessors, disposarem de tres dies per comunicar aquesta baixa a l’INSS.

Per tant, la suposada automatització del procés es produeix només en el cas del sistema de salut pública, deixant tot el pes del control i la tramitació en mans de les entitats o els seus gestors.

Entrada en vigor

L’entrada en vigor d’aquest sistema es produirà el dia 1 d’abril de 2023.

Per explicar tots aquests canvis hem creat un document explicatiu que pot ajudar les entitats a entendre millor les noves normatives i situacions amb què es poden trobar.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai