Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives són similars a les d’una societat mercantil, ja que comparteixen la característica de ser una persona jurídica.
Aquestes obligacions poden  ser molt diverses perquè van en funció de les activitats que desenvolupi l’entitat, del volum d’ingressos, de si fa o no activitat econòmica, etc.
Sobre l’IVA, des de l’1 de gener de 2013, ja no cal el reconeixement exprés per part de l’Agència Tributària de la condició d’entitat social de les entitats no lucratives per poder aplicar l’exempció de l’IVA. Tot i això, hi ha la possibilitat que us revisin si efectivament compliu amb les condicions per ser-ho, i que us emetin el corresponent reconeixement.

Les quotes dels socis que no corresponguin a prestació de serveis, també estan exemptes.

Per tant, si aneu a cobrar pels vostres serveis o fer vendes de material,  heu de revisar si els serveis que penseu prestar i facturar estan o no dins dels serveis reconeguts com a exempts quan són prestats per entitats no lucratives de caràcter social, i que són:
·        Els regulats a l’article 20.1.8é de la Llei de l’IVA (serveis d’acció social).
·        Els regulats a l’article 20.1.13é, de serveis esportius i d’educació física prestats a persones físiques.
·        Els regulats a l’article 20.1.14é, de serveis culturals.
Els requisits a complir són els següents:
·        No haurà de tenir finalitat lucrativa; si obté beneficis, caldrà que els reinverteixi en les mateixes finalitats socials.

  • Els càrrecs de la junta directiva o patronat hauran de ser gratuïts, no tenint interès en els resultats econòmics.
  • Els socis, els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser els destinataris principals de les activitats (aquest requisit, però, no s’exigeix en tots els casos, només en el dels serveis culturals).

Si factureu per serveis diferents a aquests, podrien estar subjectes a IVA encara que la vostra entitat, en general, estigui exempta.

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som una entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa més de 45 anys a favor de l’educació i la felicitat dels nens i nenes, l’equitat, la inclusió social, la protecció de la naturalesa i el desenvolupament del Tercer Sector.

Suport Tercer Sector és el departament de Fundesplai dedicat a enfortir les entitats del Tercer Sector.