Una organització sense ànim de lucre adquireix personalitat jurídica pròpia en el moment en què s’inscriu al registre corresponent. A partir d’aquest moment, és necessari que faci la declaració censal d’alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Es tracta d’una gestió que es fa a partir del model 036 o 037.

El model 036 permet sol·licitar el NIF de l’organització. En el cas de les entitats no lucratives, està format per la lletra G, un nombre aleatori de set dígits i un caràcter de control que pot ser un número o una lletra.

 

Què és el model 036?

El model 036 o declaració censal és el document que s’utilitza per comunicar a l’Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació de la situació de l’entitat en l’àmbit tributari o fiscal. Per tant, es pot tramitar en tres situacions diferents:

  • Quan s’hagi de donar d’alta l’organització al cens i tramitar el NIF. En aquest cas, s’haurà d’emplenar la casella 111.
  • També caldrà omplir aquest model si es necessita fer alguna modificació de les dades recollides a la declaració d’alta o en altra declaració posterior. En aquesta situació es fan servir les caselles de la 122 a la 141 del model.
  • Si es cessa el desenvolupament de totes les activitats de l’entitat, s’ha de tramitar la declaració censal de baixa, omplint des de la casella 150 a la 152 del mateix model.

 

Com s’ha de presentar?

El model 036 es pot presentar per dues vies: en format imprès o per via electrònica.

En el primer cas es pot realizar amb el model imprès en PDF a través de la Seu electrònica (previ emplenament i validació del mateix) o bé en paper preimprès proporcionat a les Delegacions i Administracions de l’Agència Tributària. La presentació en imprès es podrà dur a terme mitjançant el lliurament directe a les oficines indicades o per correu certificat a les mateixes.

Hi ha dues maneres de presentar-lo via internet: amb el certificat electrònic, o bé amb la cl@ve PIN o sistema amb clau d’accés, sempre que sigui presentat per persones físiques no obligades a la presentació amb certificat electrònic.

 

Quan s’ha de presentar?

La declaració censal d’alta s’ha de presentar abans de l’inici de les activitats de l’entitat, de la realització de les operacions o del naixement de l’obligació de retenir o ingressar a compte sobre les rendes que satisfacin, abonin o deguin.

En el cas de la declaració censal de modificació, haurà de presentar-se en el termini màxim d’un mes, des de l’endemà a aquelles circumstàncies què s’hagin produït i que determinen la presentació d’aquest tràmit. Finalment, si es tracta de la declaració censal de baixa, també caldrà presentar-la en el termini màxim d’un mes des que es cessin totes les activitats de l’organització.

La conseqüència de presentar el model censal 036 o 037 fora de termini és el pagament d’una sanció de 200 euros, que podria reduir-se un 25% si s’abona dins del termini que indiqui la notificació. Es tracta d’una infracció tributària lleu. Per aquesta raó, es recomana presentar aquest document en el termini indicat.

Font: Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai