Una organització sense ànim de lucre adquireix personalitat jurídica pròpia en el moment en què s’inscriu al registre corresponent. A partir d’aquest moment, és necessari que faci la declaració censal d’alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Es tracta d’una gestió que es fa a partir del model 036 o 037.

El model 036 permet sol·licitar el NIF de l’organització. En el cas de les entitats no lucratives, està format per la lletra G, un nombre aleatori de set dígits i un caràcter de control que pot ser un número o una lletra.

 

Què és el model 036?

El model 036 o declaració censal és el document que s’utilitza per comunicar a l’Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació de la situació de l’entitat en l’àmbit tributari o fiscal. Per tant, es pot tramitar en tres situacions diferents:

  • Quan s’hagi de donar d’alta l’organització al cens i tramitar el NIF. En aquest cas, s’haurà d’emplenar la casella 111.
  • També caldrà omplir aquest model si es necessita fer alguna modificació de les dades recollides a la declaració d’alta o en altra declaració posterior. En aquesta situació es fan servir les caselles de la 122 a la 141 del model.
  • Si es cessa el desenvolupament de totes les activitats de l’entitat, s’ha de tramitar la declaració censal de baixa, omplint des de la casella 150 a la 152 del mateix model.

 

Com s’ha de presentar?

El model 036 es pot presentar per dues vies: en format imprès o per via electrònica.

En el primer cas es pot realizar amb el model imprès en PDF a través de la Seu electrònica (previ emplenament i validació del mateix) o bé en paper preimprès proporcionat a les Delegacions i Administracions de l’Agència Tributària. La presentació en imprès es podrà dur a terme mitjançant el lliurament directe a les oficines indicades o per correu certificat a les mateixes.

Hi ha dues maneres de presentar-lo via internet: amb el certificat electrònic, o bé amb la cl@ve PIN o sistema amb clau d’accés, sempre que sigui presentat per persones físiques no obligades a la presentació amb certificat electrònic.

 

Quan s’ha de presentar?

La declaració censal d’alta s’ha de presentar abans de l’inici de les activitats de l’entitat, de la realització de les operacions o del naixement de l’obligació de retenir o ingressar a compte sobre les rendes que satisfacin, abonin o deguin.

En el cas de la declaració censal de modificació, haurà de presentar-se en el termini màxim d’un mes, des de l’endemà a aquelles circumstàncies què s’hagin produït i que determinen la presentació d’aquest tràmit. Finalment, si es tracta de la declaració censal de baixa, també caldrà presentar-la en el termini màxim d’un mes des que es cessin totes les activitats de l’organització.

La conseqüència de presentar el model censal 036 o 037 fora de termini és el pagament d’una sanció de 200 euros, que podria reduir-se un 25% si s’abona dins del termini que indiqui la notificació. Es tracta d’una infracció tributària lleu. Per aquesta raó, es recomana presentar aquest document en el termini indicat.

Font: Xarxanet.

close

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai