La proposició de llei que modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge ha estat aprovada per la Comissió d’Hisenda i Funció Pública del Congrés dels Diputats, amb el suport de bona part dels partits. Actualment, la iniciativa continua la tramitació parlamentària al Senat i es preveu que entri en vigor amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024.

Aquesta norma fa modificacions significatives en el règim fiscal de les organitzacions sense ànim de lucre i dels incentius fiscals del mecenatge.

Els canvis més rellevants són els següents:

1.Augment del percentatge de deduccions de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pels donatius, donacions i aportacions amb dret a deduccions. El percentatge de deducció de les donacions efectuades per persones físiques passa del 35% al 40%. A més, s’amplia la quantia del que es considera micromecenatge provinent de contribuents de l’IRPF, que passa de 150 a 250 euros, mantenint el percentatge de deduccions actual del 80% per a aquest tram de donatius.

2.Augment del percentatge de deduccions per les donacions que compleixen els requisits de recurrència, passant del 40 al 45% en el cas de les provinents de persones
físiques, i del 40 al 50% en el cas de les de persones jurídiques.

3.A l’article 3 s’afegeix la defensa dels animals com a activitat d’interès general. D’aquesta manera, les entitats que tinguin aquest objecte social passen a formar part de les entitats sense ànim de lucre que contempla aquesta llei, sempre que tinguin la forma jurídica de fundació o la qualificació de Declarada d’Utilitat Pública (DUP).

4.No es consideraran remuneracions les primes abonades en concepte d’assegurances de responsabilitat civil contractades per aquestes entitats, per a les persones patrones, representats estatutàries i membres de l’òrgan de govern de l’organització. Això serà correcte només en cas que cobreixen exclusivament els riscos derivats del desenvolupament de les seves funcions.

5.Possibilitat que les persones donants puguin rebre compensacions simbòliques com a béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació o per un valor màxim de 25.000 €.

6.Actualització dels conceptes de donatius i donacions, ja que s’incorporen “les prestacions de serveis”. En aquesta línia, queden reconeguts com a donacions en espècie els serveis d’assessoraments i consultoria, espais de publicitat en mitjans de comunicació, cessions d’espais naturals protegits o béns culturals d’autors reconeguts, i tota classe de cessions d’ús d’immobles que les entitats beneficiàries hagin gaudit de forma gratuïta.

7.A les activitats econòmiques exemptes de l’IS quan siguin rendes obtingudes per entitats sense fins lucratius complint el seu objecte o finalitat específica s’afegeixen les accions d’inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social i les explotacions econòmiques d’investigació, desenvolupament i innovació, així com les explotacions econòmiques d’ensenyament i de formació professional de l’educació d’altes capacitats.

8.Equiparació del règim fiscal de totes les entitats pertanyents a les confessions religioses amb arrelament reconegut a l’Estat espanyol. D’aquesta manera, les entitats membres de la Unió Budista, l’Església Ortodoxa, l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies (mormons) i els Testimonis de Jehovà podran beneficar-se dels mateixos beneficis fiscals que ara tenen les organitzacions que formen part de l’Església catòlica, la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats Israelites i la Comissió Islàmica. En aquest sentit, quedaran exemptes de l’Impost sobre els Béns i Immobles (IBI). Així mateix, totes aquestes entitats quedaran exonerades de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Des de Suport Tercer Sector us informarem dels canvis i del text final tan bon punt s’aprovi la llei.

Font: redactat per l’equip de Suport Tercer Sector a Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai