Aquelles entitats que finalitzen l’exercici econòmic el 31 d’agost, com ara les Associacions de Famílies d’Alumnes, han de presentar l’Impost de Societats (IS) del curs 2022-2023 entre l’1 i el 25 de març. En aquest sentit, cal tenir en compte que aquesta declaració anual no té un moment concret per a la presentació. Aquest varia en funció del tancament de l’exercici, que ve determinat pels estatuts de l’entitat sense ànim de lucre.

Si la teva entitat ha de presentar l’Impost de Societats, des de Suport Tercer Sector ens encarreguem del tràmit amb el nostre Servei Econòmic.

Cal tenir en compte que la presentació de l’IS s’ha de fer durant els 25 dies naturals després dels sis mesos posteriors a la data de tancament. A més, la presentació s’ha de fer telemàticament mitjançant el formulari web del model 200 d’Hisenda.

L’IS és un impost que grava els beneficis que poden tenir les entitats. En resum, s’han de declarar els ingressos i les despeses, i d’aquesta diferència s’obté el resultat comptable (beneficis o pèrdues). Malgrat que es declara la totalitat de l’activitat econòmica, no tota aquesta ha de tributar, ja que una part del resultat assolit pot estar exempt.

Per saber si s’ha de pagar algun import per aquest impost, el primer que ha de fer una entitat no lucrativa, com ara una Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), és mirar en quin règim fiscal es troba. Hi ha diferències substancials amb referència a les exempcions o els tipus impositius, fins i tot, podria ser que no estigués obligada a presentar cap liquidació per l’Impost de Societats.

És important aclarir que un cop es formalitza la creació de l’associació o l’entitat, o bé si es fa una modificació d’estatuts que afecti les dates del seu exercici econòmic, Hisenda ha de tenir coneixement del termini que li serà d’aplicació per presentar aquest tipus d’impost. En cas de no ser anual (de gener a desembre), s’ha de notificar amb el model 036la declaració censal. Aquesta informació s’indica a la pàgina 6 d’aquest model, a l’apartat relatiu a l’Impost de Societats.

Què passa si es presenta l’IS fora de termini?

En cas de presentar la documentació fora de termini, pot haver-hi una sanció que pot variar en funció de si és positiva, negativa o zero. També és important saber si, en cas de presentar tard les declaracions, l’Agència Tributària ha fet cap requeriment.

La sanció per fer-ho tard és proporcional i gradual; si no hi ha cap requeriment, hi haurà un recàrrec d’un 1% al qual se sumarà un 1% per cada mes de retard en el pagament. En el cas de les declaracions positives (a pagar) que hagin rebut requeriment, l’Administració Tributària podrà sancionar entre el 50 % i el 150 % de la liquidació.

Font: redactat per l’equip de Suport Tercer Sector a Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai