La societat actual té un sistema de gènere binari. En el moment de néixer s’assigna un gènere en funció de les característiques sexuals. És un nen o nena? I en funció d’aquesta classificació es comença a recórrer el camí vital. Un camí determinat pel sexe biològic que dicta una manera de ser, d’habitar, de relacionar-se, d’estimar i de desenvolupar-se com a persona.

Què passa quan una persona no s’identifica amb aquesta classificació binària? Què passa si es qüestiona la seva identitat? Què passa si les etiquetes de nen i nena li queden petites, la constrenyen, limiten, no la representen, la representen totes dues alhora, la representa alguna altra, va canviant o no creu en res de tot això?

Les possibilitats són infinites. Cada persona té una identitat única i ha de ser respectada, valorada i acollida independentment de com sigui i es presenti davant el món. Per tant, el gènere és una construcció social que canvia, s’actualitza, es construeix i desconstrueix a través de totes les persones que cocreen juntes la societat. És per això que, a continuació, compartim un glossari dels conceptes i les definicions que la nostra tècnica d’Igualtat i Diversitat, Jordy Cerarols (ell/ella) va explicar en la formació ‘Diversitat sexual’.

Si vols rebre assessorament gratuït en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual, visita l’Oficina tècnica per a l’equitat de gènere i la diversitat sexual.

Glossari

TERMES PRINCIPALS

 • LGTBIQA+: són les sigles de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals, Queers, Asexuals, etc. I se les designa així el conjunt d’identitats sexo-genèriques dissidents a l’heteronormativitat. També se solen utilitzar les abreviatures LGTBIQ, LGTB, i amb un signe + per indicar que s’hi inclouen altres orientacions sexuals i identitats de gènere (pansexuals, no binàries, etc.).
 • Sexe biològic: és el sexe assignat en néixer. És una etiqueta que generalment dona un metge, basada en les característiques sexuals, els gens, les hormones i, en general, els genitals amb els quals neix una persona.
 • Orientació sexual: és la capacitat d’una persona de sentir atracció afectiva, emocional o sexual per algú, i descriu amb quines persones manté relacions emocionals, íntimes i sexuals.
 • Sistema binari de gènere: és la classificació basada en el gènere i que divideix totes les persones en homes o dones, gènere masculí o femení, categories que considera oposades i mútuament excloents entre si. El sistema binari de gènere exclou les persones amb identitats o expressions de gènere no binàries.
 • Sistema no binari de gènere. No binarisme: el no binarisme no classifica el gènere en les categories tradicionals d’home o dona, masculí o femení, sinó que entén la identitat de gènere com un espectre que inclou un ventall de possibilitats com de persones hi ha.
 • Identitat de gènere: és l’experiència interna i compartida de cada persona en relació amb el gènere al qual pertany. La identitat de gènere no es correspon necessàriament amb el sexe que se li va assignar a una persona en néixer i no ha d’encaixar en les categories binàries home o dona.
 • Expressió de gènere: és la manera com les persones expressen la seva identitat de gènere a través de la seva aparença i manera d’habitar l’espai; pot incloure el pentinat, la vestimenta, el comportament, l’estil comunicatiu, etc. Algunes persones s’expressen d’una forma que es considera tradicionalment ‘masculina’ o ‘femenina’, d’altres que combinen totes dues o decideixen no ser identificades ni com a masculines ni com a femenines, el que s’anomena expressió ‘andrògina’. L’expressió de gènere no ha d’estar necessàriament vinculada a les característiques sexuals d’una persona o a la identitat de gènere assignada en néixer.
 • Característiques sexuals: fa referència a les característiques sexuals primàries (els ovaris i els testicles) i secundàries (els pits i la barba), que inclouen els genitals, els gens i les hormones. A través de les característiques sexuals s’assigna el sexe masculí o femení en néixer. Tot i això, aquesta classificació no representa la realitat de moltes persones, com ara les persones intersexuals.

ORIENTACIÓ SEXUAL

 • Lesbiana: és una dona que se sent atreta sexualment, afectivament o emocionalment per altres dones. Algunes persones no binàries o trans* també es defineixen com a
  lesbianes. Hi ha persones que utilitzen el terme “bollera” com a reapropiació de la connotació pejorativa i reafirmar-se.
 • Gai: és un home que se sent atret sexualment, afectivament o emocionalment per altres homes. Algunes persones no binàries o trans també es defineixen com a gais. Hi ha persones que utilitzen el terme “marica” com a reapropiació de la connotació pejorativa i reafirmar-se.
 • Bisexual: és una persona que sent atracció sexual, afectiva o emocional per més d’un gènere. Les persones bisexuals poden sentir-se atretes per múltiples gèneres, no necessàriament a la vegada, ni de la mateixa manera, ni en la mateixa intensitat.
 • Asexual: és una persona que habitualment no experimenta atracció sexual cap a altres persones o n’experimenta, però a nivells diferents d’intensitat, freqüència o en funció de la situació o circumstàncies. L’asexualitat és un espectre: algunes persones mai no senten atracció sexual, mentre que altres rarament ho fan o només després d’haver desenvolupat un fort vincle amb algú, etc. L’asexualitat no implica necessàriament no tenir libido, no tenir relacions sexuals, no poder sentir excitació, no poder enamorar-se, no tenir passió o no sentir desig.
 • Pansexual: persona que sent atracció sexual, afectiva o emocional cap a les persones, independentment del sexe o gènere a què pertanyin.
 • Demisexual: persona que no experimenta atracció afectiva-sexual fins que construeix una connexió emocional o romàntica amb una altra persona. La demisexualitat es troba dins l’espectre de l’asexualitat.
 • Grisexual: persona que sent atracció sexual cap a una persona que té una característica determinada o sota unes circumstàncies concretes o situació específica. La grisexualitat es troba dins l’espectre de l’asexualitat.
 • Heterosexual: Persona que sent atracció sexual, afectiva o emocional o manté relacions afectivosexuals  amb persones del gènere contrari. S’acostuma a utilitzar dins la concepció binària de gènere, per referir-se a dones que se senten atretes per homes i homes que se senten atrets per dones.

DESENVOLUPAMENT SEXUAL DIFERENCIAL

 • Intersexual: la intersexualitat o el desenvolupament sexual diferencial és el conjunt de característiques sexuals que fan que una persona no presenti físicament un cos classificable com masculí o com femení. Per exemple, hi ha persones que en la seva anatomia mostren un penis i ovaris al mateix temps o bé, una vagina i testicles interns.

IDENTITAT DE GÈNERE

 • Trans*: és el terme global que inclou la identitat o l’expressió de gènere de les persones que difereixen del sexe que se’ls va assignar en néixer. Aquesta categoria inclou les identitats de gènere no normatives que no compleixen les expectatives de gènere tradicionals. Les persones trans* poden seguir el binarisme de gènere (home-dona) o trencar amb aquesta dicotomia (persones no-binàries).
 • Homes trans: persones a les quals se’ls va assignar un gènere femení en néixer i tenen una identitat de gènere masculina o predominantment masculina.
 • Dones trans: persones a les quals se’ls va assignar un gènere masculí en néixer i tenen una identitat de gènere femenina o predominantment femenina.
 • Persona no-binària: terme inclusiu per a les persones que no s’identifiquen únicament o necessàriament com a homes o dones, sinó que s’identifiquen fora del binarisme de gènere. Una persona no binària pot identificar-se amb el gènere masculí o femení, amb els dos alhora, amb cap dels dos, pot anar transitant la masculinitat i la feminitat o viure la seva identitat dins d’un ampli recorregut de colors i formes.
 • Queer, genderqueer o gènere no conforme: queer en anglès vol dir estrany, poc usual. És un terme que engloba les identitats de gènere dissidents a la cisheteronormativitat i que transcendeixen les categories binàries home o dona. Les persones queer viuen la seva identitat de manera lliure i transformadora i no tenen per què definir-la a través d’etiquetes que consideren limitants.
 • Agènere: persona sense gènere, que no té identitat de gènere o cap gènere per expressar.
 • Gènere fluid: persona per la qual el gènere no és una categoria estanca sinó flexible, mutable, i que pot canviar amb el pas del temps.
 • Pangènere: persona que s’identifica amb tots els gèneres, com ara el masculí, el femení i els no binaris, però cap podria definir únicament la seva identitat de gènere. Es diferencia del gènere fluid en tant que cada identitat se sent de forma simultània i fixa.
 • Cis/cisgènere: persona que s’identifica amb el gènere que li va ser atribuït en néixer segons les
  seves característiques sexuals. És a dir, hi ha una correspondència entre el sexe de naixement i el sentiment de pertinença al gènere assignat.
Amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes:

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai