A partir d’ara les entitats podran registrar al REGCON el seu pla d’igualtat sense representació legal de les persones treballadores. Això serà possible en els casos en els quals hi hagi una situació de bloqueig sindical. És a dir, quan les entitats hagin sol·licitat prèviament als sindicats majoritaris del sector una persona representant, però manqui la designació per falta de recursos dels sindicats.

En cas de dubtes sobre aquesta qüestió, pots enviar la teva consulta a l’Oficina tècnica per a l’equitat de gènere i la diversitat sexual.

Què diu la normativa per registrar el pla d’igualtat?

Segons la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, a partir del març de 2022, totes les entitats amb 50 o més persones contractades estan obligades a disposar d’un pla d’igualtat aprovat per l’autoritat laboral. Això vol dir que aquestes entitats han de disposar del seu propi pla d’igualtat i efectuar el registre al REGCON (Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad).

Les dificultats per aconseguir la designació sindical

Fins ara, les entitats s’havien trobat amb molta dificultat per complir amb aquesta obligació, el que suposava la possibilitat d’incórrer en una infracció laboral sancionable econòmicament. Això perquè segons dicta la llei, la redacció del pla s’ha de realitzar mitjançant negociació entre la direcció de l’entitat i la representació legal de les persones treballadores, encara que no existeixi cap secció sindical de manera prèvia a l’organització.

En un principi, no hi havia cap dificultat per al compliment d’aquesta obligació quant a la representació legal, ja que es va establir que en cas de no haver-hi representació dins de l’entitat, les organitzacions podien sol·licitar als sindicats de major representativitat del seu sector que designessin una persona encarregada de la representació de les persones treballadores dintre de la comissió negociadora del pla.

No obstant això, a causa del gran volum de sol·licituds fetes per les organitzacions als sindicats, la resposta i designació sindical ha estat, en la majoria de casos, inexistent per falta de recursos. Fet que, alhora, ha impossibilitat a les entitats complir amb l’obligació legal i fer el registre al REGCON.

La possibilitat de registrar el pla d’igualtat sense representació legal

Aquesta obligació continua vigent, però la recent Sentència 545/2024, d’11 d’abril de 2024 del Tribunal Suprem valida que les entitats registrin el seu pla d’igualtat al REGCON amb la constitució d’una comissió negociadora sense representació legal de persones treballadores, si hi ha falta de resposta per part dels sindicats.

Ja que la incompareixença d’aquests es considera causa aliena a l’entitat i no pot ser l’origen d’una falta atribuïble a l’organització, originant un perjudici, que pot ser fins i tot sancionable econòmicament.

Això no vol dir que les entitats que no disposen prèviament de representació legal de persones treballadores en el moment de redactar el seu pla d’igualtat i de conformar la comissió negociadora, no estiguin obligades a contactar amb els sindicats per conformar la seva comissió negociadora, ja que han de continuar complint amb aquest dictamen.

Però si els sindicats, en el termini de 10 dies (que estableix l’article 5.3 del Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre) des de la sol·licitud de l’entitat, no compareixen per formar part de la comissió, aquesta podrà aprovar el seu pla d’igualtat i registrar-lo al REGCON, ja que es troba en situació excepcional de bloqueig per absència de presentació legal de persones treballadores.

Amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes:

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

També et pot interessar

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai