A fi de respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral i el deure d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre dones i homes, les entitats elaboren els seus plans d’igualtat. Si necessites ajuda contacta amb l’Oficina tècnica per a l’equitat de gènere i diversitat sexual.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat de dones i homes, els plans d’igualtat han de ser confeccionats en el si d’un grup de treball. Com a norma general, que, s’ocuparà d’elaborar polítiques d’igualtat que condueixin a aconseguir una igualtat real i efectiva a l’entitat. El grup rep el nom de comissió negociadora del pla, també coneguda com a comissió d’igualtat.

Composició de l’òrgan

La seva composició ha de ser paritària, entre membres representants de l’organització i membres representants de les persones treballadores, amb un màxim de tretze persones.

Tot i no ser obligatori, l’entitat ha de promoure que les persones integrants tinguin formació en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral.

La comissió pot ser assessorada permanentment o puntualment per una persona experta la matèria, que no tindrà vot, però sí veu. La seva presència no serà imprescindible, però sí valorada per ambdues parts.

Funcions principals

Les funcions de la comissió d’igualtat són les següents:

 1. Actuar com a nexe entre el personal de l’organització i la direcció pel que fa a la igualtat de gènere.
 2. Negociar les mesures que integraran el pla d’igualtat, així com determinar l’àmbit d’aplicació, els recursos materials i humans necessaris per a la seva implantació i les persones o òrgans responsables, incloent-hi un cronograma d’actuacions.
 3. Impulsar la implantació del pla d’igualtat a l’entitat.
 4. Realitzar el seguiment i l’avaluació del grau de compliment i l’efectivitat de les mesures del pla d’igualtat implantades.
 5. Impulsar accions d’informació i sensibilització al personal de l’organització.

Funcionament

La comissió d’igualtat es basa en una sèrie d’aspectes clau que s’han de tenir present per tal de garantir un bon funcionament:

 • La seva metodologia de treball ha de ser a través del consens.
 • Cal fer reunions ordinàries, com a mínim dos cops per semestre. La reunió ordinària podrà ser postergada amb la justificació corresponent i l’ajornament podrà ser com a màxim de dos mesos, excepte pacte de la comissió.
 • Tots els actes de la comissió així com les reunions quedaran registrades mitjançant una acta. El contingut ha de tenir, com a mínim, les persones assistents, la data, els temes tractats i acords assolits i la data de la pròxima reunió. En cas de desacord, s’han de fer constar a l’acta els posicionaments defensats per cada representació.
 • Quan finalitzi la confecció del pla d’igualtat i quedi registrat a REGCON, aquesta comissió es convertirà, si no hi ha veus en contra, en la comissió d’implantació i seguiment del pla d’igualtat de l’entitat.

 

Amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes:

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai