Ha entrat en vigor el Reial Decret Llei 32/2021, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació al mercat de treball. La nova normativa és un punt d’inflexió en la regulació de les relacions laborals i comporta importants canvis, sobretot, en la contractació temporal.

L’equip del Servei Laboral de Suport Tercer Sector, ha creat una guia amb l’anàlisi de la reforma laboral. En aquest document s’expliquen les principals modificacions i afectacions al tercer sector.

Encara, però, hi ha aspectes que no estan del tot clars. Per tant, cal esperar per veure com es desenvoluparan algunes situacions i si apareix alguna reglamentació complementària, aclariments al respecte… Això significa que al llarg dels pròxims mesos caldrà parar atenció a tot allò que pugui sorgir referent a la reforma laboral.

Modificacions importants en contractació temporal

En aquest sentit, desapareix el contracte per obra o servei. Precisament, el contracte temporal és una de les qüestions que més afectarà el tercer sector. Això significa que s’hauran d’optimitzar i aprofitar les opcions que ofereix la reforma laboral per poder donar resposta a les necessitats de la flexibilitat laboral del sector.

La nova normativa preveu la creació de nous contractes temporals:

  • Circumstàncies de la producció.
  • Substitució.

Cal tenir en compte que es penalitzen tots els contractes temporals inferiors a 30 dies, en el moment de la seva finalització, amb una quantia fixa equivalent a 26,57 €.

No obstant això, fins al dia 31 de març de 2022 es podran continuar iniciant els contractes d’obra o servei i eventual existents fins ara En tot cas, no podran superar els 6 mesos de durada.

Modificacions en contractació fixa discontínua

Pel que fa a les modificacions en la contractació fixa discontínua, s’amplien els supòsits en els quals es pot emprar el contracte fix discontinu. Per exemple, a feines estacionals, de temporada o intermitents, entre d’altres. A més, desapareix la diferència amb el contracte fix a temps parcial de períodes certs.

S’estableixen requisits formals per al contracte fix discontinu i de la crida a l’activitat. També s’igualen els drets de les persones amb contracte fix discontinu respecte del personal ordinari quant a conciliació, absències amb reserva de lloc de treball i altres causes legals i de conveni col·lectiu.

Modificacions en contractació formativa

Per últim, es crea un nou tipus de contracte formatiu amb dues modalitats:

  • El contracte de formació en alternança amb el treball retribuït (substitueix a l’antic contracte d’aprenentatge). A més, com a novetat es permet la celebració a temps parcial.
  • El contracte de formació per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis (substitueix a l’antic contracte en pràctiques).

En els dos casos es redueix la durada màxima de les dues modalitats, a dos i un any, respectivament.

Les dues modalitats del contracte formatiu entraran en vigor el 30 de març de 2022. Mentrestant, es podran continuar utilitzant les modalitats anteriors de contracte de formació i aprenentatge i contracte en pràctiques, amb la seva regulació i durada prevista anteriors.

Modificacions per a la contractació de les entitats sense ànim de lucre i les administracions

La nova disposició addicional a la Llei de l’Ocupació (Reial Decret Legislatiu 3/2015) estableix que les administracions públiques i les entitats no lucratives podran fer contractes de fins a 12 mesos per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral en el marc de programes d’activació de l’ocupació.

En aquesta línia, les persones de més de 30 anys que participin en programes públics d’ocupació i formació podran ser contractades a través del contracte de formació en alternança. No obstant això, de moment no es disposa de més informació respecte d’aquesta novetat, per tant, caldrà parar atenció al desenvolupament d’aquest punt.

Aquesta informació és només un resum del que explica la guia, per això recomanem descarregar la guia i llegir-la acuradament. A més, davant d’aquest nou panorama, el Servei Laboral de Suport Tercer Sector i cadascuna de les persones tècniques queden a disposició de les entitats per resoldre qualsevol qüestió referent a la reforma laboral. També pots contactar amb nosaltres a través d’aquest formulari.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai